ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พาเที่ยวนครพนม EP 1 Full

09 ธ.ค. 2563 19:11:36 | 44

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญและประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงประเทศรอบบ้าน กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไหว้พระธาตุประจำวันเกิด จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนมร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 042516337

Facebook share Twitter share Print