วีดีทัศน์เสนอการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมท่องเที่ยวอนุภาคลุ่มน้ำโขง MTF 2018

09 มี.ค 2561 11:26:48 | 281

วีดีทัศน์เสนอการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมท่องเที่ยวอนุภาคลุ่มน้ำโขง MTF 2018 ซึ่งจังหวัดนครพนม ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุม MTF 2018 ระหว่างวันที่ 25- 29 มิถุนายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 042516337

Facebook share Twitter share Print