ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญและประวัติศาสตร์ จังหวัดนครพนม

5 เม.ย. 2564      550 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญและประวัติศาสตร์ จังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวไหว้พระธาตุวันเกิด จังหวัดนครพนมเอกสารดาวน์โหลด

ประกาศ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้ายประกาศ ดาวน์โหลด