การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬากอล์ฟกลางแม่น้ำโขง "Unseen Mekong Golf @Nakhonphanom

13 ก.พ. 2563      545 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 - 18.00 น. นายคมสัน นิลยองตระกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายรัตนพร ใจแก้ว เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬากอล์ฟกลางแม่น้ำโขง "Unseen Mekong Golf @Nakhonphanom" โดยมีนายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผลักดันการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกระตุ้นการตลาดท่องเที่ยวให้เกิดการใช้จ่ายจากการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพและนักท่องเที่ยวทั่วไป และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สร้างการรับรู้ปลุกกระแสให้กลุ่มเป้าหมายออกเดินทางท่องเที่ยว และเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อทริปของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดนครพนมและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2563 ณ หาดทรายทองศรีโคตรบูร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม