กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2563 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

21 ม.ค. 2563      120 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม นำทีมโดยท่านคมสัน นิลยองตระกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม พร้อมข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2563 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)