สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ร่วมออกโรงทานในการประกวดสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะและประกวดกล่าวคำอาราธนาในพุทธศาสนพิธี ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

10 ม.ค. 2562      104 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ร่วมออกโรงทานในการประกวดสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะและประกวดกล่าวคำอาราธนาในพุทธศาสนพิธี ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และการประกวดสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ในวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม