การจัดกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดนครพนม

10 ม.ค. 2562      113 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 9 มกราคม 2562 นางสาวกชพรรณ วิชิตธนบดี นวค.ชำนาญการ นำข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดนครพนม วันที่ 9มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.  ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม