ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด คนใหม่ เข้ารายงานตัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

3 พ.ย. 2561      168 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายคมสัน นิลยองตระกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม เข้ารายงานตัวกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 2 ท่าน และท่านปลัดจังหวัดนครพนม ในการที่มาดำรงตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม และรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานและการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดนครพนม