การขอรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำบัญชี 2562

22 ต.ค. 2561      340 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้ที่ http://secretary.mots.go.th เลือกรายการ “ส่วนกลาง” เลือกรายการ “กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” เลือกรายการ “เอกสารกองทุนฯ”และเลือกรายการ “แบบฟอร์ม” หลังจากนั้นเลือกดาวน์โหลด “..........................................


เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสงเสริมการท่องเที่ยวไทย ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ดาวน์โหลด
แบบสรุปข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี 2562 ดาวน์โหลด
แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ดาวน์โหลด