การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แรงบานไทย...ไปต่ออย่างไรในยุตโลจิสติกส์ 4.0

19 ก.ย. 2561      328 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

Tourist Assistance Center
Nakhonphanom Province (TAC Nakhonphanom)
สป.กก.

วันที่ 18 กันยายน 2561

        นายตระกูล อานัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายรัตนพร ใจแก้ว TAC นครพนม เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แรงบานไทย...ไปต่ออย่างไรในยุตโลจิสติกส์ 4.0  ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดนครพนม

ในการสัมมนาในครั้งนี้ มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นายรัตนพร  ใจแก้ว
TAC นครพนม
รายงาน