อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์

23 มิ.ย. 2561      2419 views

แชร์ทั้งหมด 4 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ที่บ้านนาจอก

ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม ภายในมีอาคารพิพิธภัณฑ์ มีอาคารจำลองบ้านเก่าของลุงโฮ จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านแบบเดียวกับยุคที่ ลุงโฮหรือ ประธานโฮจิมินห์ได้มาอาศัยอยู่ที่นี่ ช่วงสงครามเวียดนามให้ได้ชมกัน 

* มีอาคารจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้า OTOP ของที่ระลึก 

* มีบริการเช่าชุดอ๋าวหย่าย ถ่ายภาพ 

 

• เริ่มโครงการ วันที่ 24มีนาคม พ.ศ.2557 และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวัน ครบรอบ 126 ปี วันคล้ายวันเกิดของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์อีกด้วย 

• อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยเดินทางเข้ามาอยู่ในนครพนม ช่วงปี พ.ศ.2466 –2474  

• มีเนื้อที่7ไร่ เป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์

• ได้รับอนุญาตก่อสร้างจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย งบประมาณ 45ล้านบาท จาก ฯพณฯ เหงียน ฝู จ่อง เลขาธิการพรรคฯ ในนามประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในอดีตในช่วงสงครามอินโดจีน ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ พร้อมด้วยกลุ่มผู้ร่วมอุดมการณ์ ได้เดินทางเข้ามาเพื่อหาลู่ทางกอบกู้เอกราช อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในช่วงปี พ. ศ 2466 - 2474 โดยพำนักอยู่ ณ บ้านนาจอก ท่านได้สร้างบ้านพักและเครื่องใช้ไม้สอย ปัจจุบันยังเหลือบางส่วนเป็นหลักฐาน บ้านของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ เป็นบ้านชั้นเดียว บริเวณหน้าบ้านมีต้นมะพร้าว บริเวณโดยรอบได้ปลูกต้นหมากและต้นไม้ไผ่เป็นอาณาเขต ในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวยังคงรักษาสภาพเดิม แต่บ้านพักอาศัยได้ทรุดโทรมและถูกรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว อยู่บริเวณบ้านนายเตียว เหงี่ยนวัน เลขที่ 48 บ้านนาจอก หมู่5  การมาพักอยู่บ้านนาจอกเป็นเวลา 7 ปี ของท่าน เพื่อเป็นสถานที่ติดต่อประสานงานวางแผนและเคลื่อนไหวในการต่อสู้ เพื่อปลดปล่อยชาติ ซึ่งถือ ได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญยิ่ง เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ส่งผลให้การกู้ชาติประสบผลสำเร็จ