กิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ จังหวัดนครพนม

11 มี.ค 2561      216 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ตามที่ จังหวัดนครพนมได้ส่งเสริมให้มีการปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางจักรยาน กระตุ้นให้เกิดกระแสท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามเส้นทาง จุดเริ่มต้น ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สิ้นสุด ณ สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คำม่วน) เวลา 06.00 น. โดยมอบหมายเจ้าภาพจัดกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ นายยศดนัย บัวสาย เจ้าหน้าที่พลศึกษาจังหวัดนครพนม ผู้รายงานข่าว