กีฬาโยธาธิการและผังเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10 มี.ค 2561      209 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ได้จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 "เรือไฟเกมส์" ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินกีฬาสานสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 "เรือไฟเกมส์" ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม ในครั้งนี้ นายยศดนัย บัวสาย เจ้าหน้าที่พลศึกษาจังหวัดนครพนม ผู้รายงานข่าว