กิจกรรมจังหวัดเคื่อนที่ อำเภอนาหน้า จังหวัดนครพนม

15 มี.ค 2561      191 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ตามที่จังหวัดนครพนม ได้จัดทำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านอูนยางคำ หมู่ที่ 11 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหน้า จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ได้ออกจัดบูธกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ที่โรงเรียนบ้านอูนยางคำ หมู่ที่ 11 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นายยศดนัย บัวสาย เจ้าหน้าที่พลศึกษาจังหวัดนครพนม ผู้รายงานข่าว