ร่วมแถลงข่าว ในหัวข้อ “การขยายพื้นที่และต่อยอดพัฒนาเส้นทางต้นแบบท่องเที่ยวแบบวิถีคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism)

24 พ.ย. 2565      4 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายคงกริช พงษ์พันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ร่วมแถลงข่าว ในหัวข้อ “การขยายพื้นที่และต่อยอดพัฒนาเส้นทางต้นแบบท่องเที่ยวแบบวิถีคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมการกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบวิถีคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสู่ความปกติวิถีใหม่ ภายใต้ BCG Economy & Happy Models ของจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมโรงแรมชีวาโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการแถลงข่าวฯ ในครั้งนี้