เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการออนไลน์เพื่อนำเสนอผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการกีฬา ในปี 2565

24 พ.ย. 2565      4 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายคงกริช พงษ์พันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางสาววรรษมน มีสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการออนไลน์เพื่อนำเสนอผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการกีฬา ในปี 2565 และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัดกิจกรรมกีฬาที่สำคัญในปี 2565 “ผ่านระบบ Zoom Meeting” ณ ห้องปฏิบัติราชการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัด อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ