จัดประชุมหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Nakhonphanom Winter Festival ประจำปี 2566

22 พ.ย. 2565      5 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม โดย นายคงกริช พงษ์พันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม จัดประชุมหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Nakhonphanom Winter Festival ประจำปี 256๖ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมพระธาตุท่าอุเทน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นางสาวกนกพร ใชยศล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566