เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่พลศึกษาและคณะกรรมการในการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2565 (รออบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครพนม)

22 มิ.ย. 2565      17 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายคงกริช พงษ์พันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่พลศึกษาและคณะกรรมการในการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2565 (รออบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครพนม) ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ชั้น 2 บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม