จัดประชุมคณะทำงานตามประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน

21 มิ.ย. 2565      16 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม โดย นายคงกริช พงษ์พันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ในฐานะคณะทำงาน/เลขานุการ ประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน จัดประชุมคณะทำงานตามประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) โดยมี นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน ทั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัดสนุก ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้