จัดการประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง ข้ามโขง “นครพนม - คำม่วน มาราธอน 2565” (Nakhonphanom – Khammouan Marathon 2022) Season 4

15 มิ.ย. 2565      32 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม โดย นายคงกริช พงษ์พันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม จัดการประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง ข้ามโขง “นครพนม - คำม่วน มาราธอน 2565” (Nakhonphanom – Khammouan Marathon 2022) Season 4 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ และได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภาและประธานกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา ให้ข้อชี้แนะและแนวทางในการจัดกิจกรรมฯ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom