เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ ด้านเส้นทาง และด้านพิธีการ การต้อนรับ และปฏิคม การจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง ข้ามโขง "นครพนม - คำม่วน มาราธอน 2565

14 มิ.ย. 2565      45 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายคงกริช พงษ์พันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ ด้านเส้นทาง และด้านพิธีการ การต้อนรับ และปฏิคม การจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง ข้ามโขง "นครพนม - คำม่วน มาราธอน 2565 ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้