ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญและประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงประเทศรอ..... 26 มิ.ย. 2562 16 ครั้ง
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญและประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงประเทศร..... 13 มิ.ย. 2562 30 ครั้ง
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการฯ กิจกรรมการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยววิถีชนเผ่างานศิลป์ถิ่นสนุกวัฒนธร..... 13 มิ.ย. 2562 23 ครั้ง icon
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการฯกิจกรรมการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยววิถีชนเผ่างานศิลป์ถิ่นสนุกวัฒนธรร..... 13 มิ.ย. 2562 23 ครั้ง
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมที่ 1 ค..... 16 พ.ค. 2562 69 ครั้ง icon
ยกเลิก ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมท..... 10 พ.ค. 2562 53 ครั้ง
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมที่ 1 ค่..... 10 พ.ค. 2562 58 ครั้ง icon
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกการจ้างกิจกรรมการจัดงานวันรวมชนเผ่า ๘ ชนเผ่า ๒ เชื้อชาติ 26 มี.ค 2562 86 ครั้ง icon