ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธ.....   5 เม.ย. 2564 36 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญแ.....   5 เม.ย. 2564 39 ครั้ง
ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครพนม (อำเภอเรณูนคร) จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดรา.....   15 เม.ย. 2563 182 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครพนม (อำเภอเรณูนคร) จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธ.....   27 มี.ค 2563 160 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์สู่สากล โดยวิ.....   11 ก.ย. 2562 203 ครั้ง icon
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการฯกิจกรรมการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยววิถีชนเผ่างานศิลป์ถิ่นสนุกวัฒนธรร.....   13 มิ.ย. 2562 238 ครั้ง
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมที่ 1 ค่.....   10 พ.ค. 2562 356 ครั้ง icon
ยกเลิก ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมท.....   10 พ.ค. 2562 332 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกการจ้างกิจกรรมการจัดงานวันรวมชนเผ่า ๘ ชนเผ่า ๒ เชื้อชาติ   26 มี.ค 2562 219 ครั้ง icon