ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจั.....   7 มิ.ย. 2565 20 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก (เที่ยวสนุ.....   2 มิ.ย. 2565 23 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดนครพนม กิจกรรมหลัก .....   27 พ.ค. 2565 19 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพน.....   24 พ.ค. 2565 30 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก (เที่ยวสนุก สุขสบาย) กิจกรรมหลัก ส.....   24 พ.ค. 2565 41 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจ.....   7 ธ.ค. 2564 104 ครั้ง
เอกสารประกวดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรม.....   24 พ.ย. 2564 109 ครั้ง
ประกาศประกวดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรม.....   24 พ.ย. 2564 103 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ......   30 ก.ค. 2564 199 ครั้ง