ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครพนม (อำเภอเรณูนคร) จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดรา.....   15 เม.ย. 2563 74 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครพนม (อำเภอเรณูนคร) จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธ.....   27 มี.ค 2563 73 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์สู่สากล โดยวิ.....   11 ก.ย. 2562 91 ครั้ง icon
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการฯกิจกรรมการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยววิถีชนเผ่างานศิลป์ถิ่นสนุกวัฒนธรร.....   13 มิ.ย. 2562 151 ครั้ง
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมที่ 1 ค่.....   10 พ.ค. 2562 234 ครั้ง icon
ยกเลิก ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมท.....   10 พ.ค. 2562 225 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกการจ้างกิจกรรมการจัดงานวันรวมชนเผ่า ๘ ชนเผ่า ๒ เชื้อชาติ   26 มี.ค 2562 175 ครั้ง icon