ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก (เที่ยวสนุ.....   20 ก.ย. 2565 22 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง การประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกฯ กิจ.....   6 ก.ย. 2565 35 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจั.....   7 มิ.ย. 2565 58 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก (เที่ยวสนุ.....   2 มิ.ย. 2565 69 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดนครพนม กิจกรรมหลัก .....   27 พ.ค. 2565 61 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพน.....   24 พ.ค. 2565 58 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก (เที่ยวสนุก สุขสบาย) กิจกรรมหลัก ส.....   24 พ.ค. 2565 75 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจ.....   7 ธ.ค. 2564 135 ครั้ง
เอกสารประกวดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรม.....   24 พ.ย. 2564 142 ครั้ง