แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจ.....   24 พ.ย. 2564 255 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครพนม (อำเภอเรณูนคร) จ.....   15 เม.ย. 2563 505 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญและประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงประเทศรอ.....   26 มิ.ย. 2562 532 ครั้ง
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการฯ กิจกรรมการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยววิถีชนเผ่างานศิลป์ถิ่นสนุกวัฒนธร.....   13 มิ.ย. 2562 494 ครั้ง icon
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญและประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงประเทศร.....   13 มิ.ย. 2562 519 ครั้ง
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมที่ 1 ค.....   16 พ.ค. 2562 488 ครั้ง icon