แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครพนม (อำเภอเรณูนคร) จ.....   15 เม.ย. 2563 84 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญและประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงประเทศรอ.....   26 มิ.ย. 2562 178 ครั้ง
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการฯ กิจกรรมการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยววิถีชนเผ่างานศิลป์ถิ่นสนุกวัฒนธร.....   13 มิ.ย. 2562 164 ครั้ง icon
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญและประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงประเทศร.....   13 มิ.ย. 2562 172 ครั้ง
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมที่ 1 ค.....   16 พ.ค. 2562 195 ครั้ง icon