ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

จ้างโครงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว (ร้านอาหาร Hotel Home Stay Resort) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     23 เม.ย. 2563
จ้างโครงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว (ร้านอาหาร Hotel Home Stay Resort) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     23 เม.ย. 2563
จ้างโครงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว (ร้านอาหาร Hotel Home Stay Resort) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     22 เม.ย. 2563
จ้างโครงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว (ร้านอาหาร Hotel Home Stay Resort) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     22 เม.ย. 2563
จ้างโครงการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์สู่สากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     20 ก.ย. 2562
เช่าห้องประชุม(โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2 ก.ย. 2562