ปฏิทินท่องเที่ยว

ปฏิทินกีฬา
« ѹҤ 2561 »
. . . . . . .
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ٻԷԹ
ӹǹ䫵
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวด้านท่องเที่ยว ข่าวด้านกีฬา
  03/11/2561 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด คนใหม่ เข้ารายงานตัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายคมสัน นิลยองตระกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม เข้ารายงานตัวกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 2 ท่าน และท่านปลัดจังหวัดนครพนม ในการที่มาดำรงตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม และรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานและการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดนครพนม
  09/10/2561 เข้าแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจิระวัฒน์ พิสิทธิ์ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ททท.นพ) นำข้าราชการ ผู้บริหาร ลูกจ้าง เข้าแสดงความยินดีกับ ท่านสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ,นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมรับนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม ต่อไป
  19/09/2561 การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แรงบานไทย...ไปต่ออย่างไรในยุตโลจิสติกส์ 4.0
อ่านต่อทั้งหมด     

 

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์