จ้างโครงการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์สู่สากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     จ้างโครงการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์สู่สากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม