เช่าห้องประชุม(โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     เช่าห้องประชุม(โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศราคากลาง

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม